Mateřská škola Sluníčko
 

Aktuální info k nařízené karanténě

Vážení rodiče, dle poslední informace z hygienické stanice byla dětem i části personálu ze 4. podlaží ze tříd Víla Amálka, Kosí bratři a Včelí medvídci prodloužena karanténa do 22.1. 2021 včetně spolu s absolvovaným negativním testem PCR a až do 26.1. 2021 v případě neabsolvování testu PCR. Bližší informace obdržíte v dopise od hygieny prostřednictvím emailu od  třídních učitelek. Děkujeme za pochopení.

Karanténa- covid-19

Vážení rodiče, velké většině dětem i personálu školky ze 4. podlaží ze tříd Víla Amálka (10. třída) Kosí bratři (9. třída) a Včelí medvídci (11. třída), které se 5. ledna 2021 setkaly s později pozitivně testovanou osobou na Covid-19, byla dnes 15.1. 2021 prostřednictvím třídních učitelek sdělena zpráva formou písemného dopisu od Krajské hygienické stanice, o stanovení karantény s okamžitým účinkem. Veškeré další potřebné informace a postupy jsou uvedeny v tomto informačním dopise, který obdrželi rodiče těchto dětí osobně či zprostředkovaně emailem po telefonické informaci. Vzhledem k tomu, že víme právě od vás- rodičů o dalších pozitivně testovaných dětech, ale hygiena ještě nemá tyto aktuální výsledky zaneseny ve svém systému, předpokládáme, že termín právě stanovené karantény do 19.1. 2021, bude ještě postupně prodlužován. O dalších aktuálních informacích a případných změnách vás budeme obratem  informovat jakmile to bude oficiálně možné. Zároveň prosíme rodiče, kteří budou čerpat OČR kvůli karanténě svých dětí, aby byli zodpovědni a své mladší děti také nevodili v tuto dobu do školky, aby se nám nákaza nerozšířila případně do dalších tříd. Děkujeme za pochopení a vzájemnou odpovědnost.

PF 2021

Milé děti a rodiče, partneři školy, přejeme vám všem hodně zdraví a vše jen to nejlepší v novém roce 2021. Těšíme se na vás v pondělí 4. ledna 2021 v plném zdraví a síle!
P.S. Na facebooku naší školky MŠ Sluníčko, Milovice, máte možnost shlédnout sestřih krátkých videí ze všech tříd z vánočních programů a nadílky nových hraček dětem.

Mikuláš 2020

Milé děti a milí rodiče,
v pátek 4. prosince bude chodit po celé dopoledne v naší školce Mikuláš, čert a anděl s nadílkou.
Pokud Vaše dítě nebude v ten den ve školce přítomno, prosím vyzvedněte si balíček s nadílkou u třídních učitelek co nejdříve, neboť bude obsahovat mimo sladkosti i ovoce, tak aby se zbytečně obsah nezkazil. Děkujeme a těšíme se.