Mateřská škola Sluníčko
 

Spolupráce školky se základní školou Juventa

Vážení rodiče, blíží se termín zápisu do 1. tříd ZŠ, proto chceme jako každoročně dětem přiblížit názorně školní prostředí. Oslovila jsem vedení základní školy Juventa a v rámci spolupráce půjdou naši předškoláci do školy, aby si vyzkoušeli: svačit ve školní jídelně Scolarestu, kde se budou později denně stravovat, navštíví jednotlivé 1. třídy, kde se budou v lavicích s dětmi zábavnou formou půl hodinu učit a poté je žáci 9. tříd provedou celou školou. Děti se budou moci zeptat na to, co je zajímá.
Rozvržení návštěv: 12. února předškoláci ze třídy Mach a Šebestová a předškoláci ze třídy Krteček, 13. února předškoláci ze třídy Maxipes Fík, 14. února předškoláci ze třídy Kosí bratři, 26. února předškoláci ze třídy Včelí medvídci a 27. února předškoláci ze třídy Víla Amálka. Tímto děkujeme ZŠ Juventa a Scolarestu za zprostředkování a umožnění celé akce.

Schválený rozpočet 2019 a výhled přísp. org. Milovice

Odkaz na internetové stránky města Milovice, kde jsou zveřejněny schválené rozpočty na rok 2019 a  výhledy příspěvkových organizací města Milovice na rok 2020-2021: http://urad.mesto-milovice.cz/cs/samosprava/rozpocty-a-vyhledy-prispevkovych-organizaci-mesta-milovice/

PF 2019

Vážení rodiče, 
přejeme Vám spokojené, láskou a porozuměním 
naplněné Vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a radostí z Vašich dětí. 

                                      Výsledek obrázku pro vánoční motivZa celý kolektiv MŠ Sluníčko Soňa Růžičková.

Informace

  • Připomínáme uzavření provozu Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace, Milovice – Mladá v období Vánočních prázdnin od 27. prosince 2018 do 4. ledna 2019 včetně.  Provoz po Vánocích zahajujeme letos stejně jako základní škola tj. v pondělí 7. ledna 2019 v obvyklém čase od 6:00 hodin.
  • Za získané peníze ve sběru kaštanů byly nakoupeny a předány dětem do všech tříd 100% jablečné mošty Bohemia- celkem 25 litrů na každou třídu. Mošty děti obdržely společně s Mikulášskou nadílkou.