Zařazení dětí do tříd 2020-2021

Milí rodiče, zařazení dětí do tříd a k paní učitelkám najdete jako každý rok na abecedních seznamech dětí na paravánech ve vstupní hale školky od 1. září po celé další dva týdny. Pokud by byl někdo omluven ještě déle a nestihl informaci zaregistrovat, (např. nepřítomnost a omluva z důvodu dovolené) a seznam již nenašel, informaci poskytneme i později po telefonu. Dále prosíme zejména nováčky, aby přišli 1.9. v úterý s dostatečně velkým časovým předstihem, tak, aby si včas stihli přečíst své zařazení, najít svou třídu a šatnu, dále, aby se v klidu s dítětem rozloučili a děti pokud možno nebyly stresovány. Počítejte prosím i s tím, že parkoviště před školkou bývá často plně obsazené, doporučujeme přijít pěšky. V 8:00 hodin se školka zavírá a hlásí se počty strávníků. Doporučujeme časovou rezervu cca 30 minut předem (nejvhodnější čas na poprvé mezi 6:55 - 7:45 hodinou) Sice není povinností, ale u dospělých doporučujeme v budově školky použití roušky. Žádáme všechny rodiče, aby do školky přiváděli děti pouze zdravé, bez jakýchkoliv infekčních příznaků. U nových dětí je možný pozvolný nástup dítěte, to znamená- postupně každý den dle reakcí dítěte čas pobytu ve školce prodlužovat. Komunikujte prosím s třídními učitelkami.
Znovu připomínáme všem termín třídních schůzek 3. září čtvrtek od 16:30 hodin, na kterých prosíme rovněž o použití roušek u dospělých. Děkujeme.