Mateřská škola Sluníčko
 

Důležité upozornění

 

Vážení rodiče a návštěvníci areálu školky,

prosíme Vás o velkou obezřetnost při vjezdu auty do areálu školky z hlavní silnice, hrozí propad silnice.

Zjištěnou závadu jsem hlásila kompetentnímu orgánu dne 22. září 2020 a odstranění závady je naplánováno od pátku 9.10. do úterka 13.10. 2020.

Tímto vás tedy upozorňujeme, že od pátku 9. října do úterý 13. října 2020 nebude umožněn vjezd auty do areálu a parkoviště před školkou bude uzavřeno.

Prosím, počítejte se znemožněním vjezdu předem a přijďte pěšky nebo parkujte jinde dle Vašich možností. Omlouváme se za dočasně ztížené podmínky, provoz školky bude pokračovat jinak v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Soňa Růžičková

ředitelka školy

 

Začíná společný sběr kaštanů a žaludů

Milé děti a rodiče, letos vyhlašujeme školní společný sběr kaštanů a žaludů. Sbíráme již od zítřka středy 23.9. až do konce října. Nasbírané kaštany a žaludy prosím sypejte do určeného prostoru na kraji školní zahrady. (Sběr do pytlů před třídami se vloni neosvědčil, dost kaštanů chytlo v teple plíseň). Zároveň poptáváme ochotné tatínky, kteří by byli schopni pomoci nasbírané kaštany po ukončení sběru (koncem října) napytlovat. Prosím, hlaste se u třídních učitelek, termín pytlování dáme včas vědět. Všechny děti, které pomohou sbírat, dostanou drobnou odměnu, krterá bude zakoupena z finančního výtěžku za sběr kaštanů.
Těšíme se, sbírejte, děkujeme.

Zařazení dětí do tříd 2020-2021

Milí rodiče, zařazení dětí do tříd a k paní učitelkám najdete jako každý rok na abecedních seznamech dětí na paravánech ve vstupní hale školky od 1. září po celé další dva týdny. Pokud by byl někdo omluven ještě déle a nestihl informaci zaregistrovat, (např. nepřítomnost a omluva z důvodu dovolené) a seznam již nenašel, informaci poskytneme i později po telefonu. Dále prosíme zejména nováčky, aby přišli 1.9. v úterý s dostatečně velkým časovým předstihem, tak, aby si včas stihli přečíst své zařazení, najít svou třídu a šatnu, dále, aby se v klidu s dítětem rozloučili a děti pokud možno nebyly stresovány. Počítejte prosím i s tím, že parkoviště před školkou bývá často plně obsazené, doporučujeme přijít pěšky. V 8:00 hodin se školka zavírá a hlásí se počty strávníků. Doporučujeme časovou rezervu cca 30 minut předem (nejvhodnější čas na poprvé mezi 6:55 - 7:45 hodinou) Sice není povinností, ale u dospělých doporučujeme v budově školky použití roušky. Žádáme všechny rodiče, aby do školky přiváděli děti pouze zdravé, bez jakýchkoliv infekčních příznaků. U nových dětí je možný pozvolný nástup dítěte, to znamená- postupně každý den dle reakcí dítěte čas pobytu ve školce prodlužovat. Komunikujte prosím s třídními učitelkami.
Znovu připomínáme všem termín třídních schůzek 3. září čtvrtek od 16:30 hodin, na kterých prosíme rovněž o použití roušek u dospělých. Děkujeme.

Vyúčtování stravného Scolarest

Vážení rodiče, pokud vaše dítě odchází po prázdninách do základní školy či se stěhujete a potřebujete vrátit přeplatek na stravném od společnosti Scolarest, obracejte se osobně na p. vedoucí kuchařku Lenku Šnajdrovou přímo ve školce v dopoledních hodinách nebo lépe na p.  účetní Scolarestu p. Hrdličkovou v časech po- pá 6:00- 14:30 v ZŠ Juventa nebo na jejím telefonním čísle 731 438 384. Stravování včetně vyúčtování si společnost Scolarest zajišťuje sama.