Mateřská škola Sluníčko
 

Školní řád Mateřské školy Sluníčko, příspěvkové organizace, Milovice-Mladá 

 

Je závazný pro všechny zaměstnance školy, zákonné zástupce dětí a jimi zmocněné osoby k vyzvedávání dětí.

Dokument ke stažení: skolni_rad_ucinnny_od_01092017.pdf (385 kB | PDF)