Mateřská škola Sluníčko
 

Výsledky 2019/2020 - stahujte zde

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BUDE PROBÍHAT :

Ve čtvrtek 2. května 2019 dopoledne od 9:00 do 11:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 17:00 hodin přímo v budově školy, v přízemí ve 2. třídě Cipísek. 

Srdečně zveme rodiče, kteří zvažují přihlášení svého dítěte do naší školy na Den otevřených dveří, který se bude konat 16. dubna 2019 od 9:00 do 11:30 hodin dopoledne.

Den Otevřených dveří


Doporučujeme přečíst:
- Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech - stahujte 
- Kritéria pro přijímání 2019/2020 - stahujte zde

Další informace 
- tiskopisy přihlášek budou volně dostupné od dubna 2019 v mezistupu vchodu do hlavní budovy školy a jsou ke stažení zde na webu (viz níže). S sebou na zápis přineste rodný list dítěte, čitelně vyplněnou a dětským lékařem potvrzenou žádost (na našem tiskopise, nepřijímáme tiskopisy žádostí z cizích školek), občanský průkaz zákonného zástupce a případně doklad o trvalém bydlišti dítěte /není povinné/, u dětí-cizinců pas a povolení k pobytu. Pokud Vaše dítě potřebuje speciálně vzdělávací podmínky (má zdravotní postižení ap.), přineste s sebou rovnou k zápisu písemné vyjádření školského poradenského zařízení a případně další zprávy lékaře.

Rozhodnutí o přijetí bude vystaveno do 30-ti dnů od data přijetí žádosti.                               

Přijaté děti budou zveřejněny dle školského zákona pod přiděleným registračním číslem na dveřích školy i zde na webu.  Nepřijatým dětem bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou domů. 
Velmi nám i sobě pomůžete, pokud nám obratem potvrdíte skutečný nástup dítěte do MŠ. Děkujeme.

Tiskopis žádosti o přijetí ke stažení: ZDE


Obecně závazná vyhláška o školských obvodech: ZDE