Mateřská škola Sluníčko
 

Vedení školy

Jméno Pozice Telefon Mobil
Bc. Soňa Růžičková Ředitelka +420 325 514 645 +420 728 641 408
Bc. Šárka Severová Zástupkyně ředitelky +420 325 514 645
Anna Štěpánková Hospodářka +420 325 514 734