Mateřská škola Sluníčko
 

Aktivity

Ve školním roce 2018/2019 ve školce zdarma pracují zájmové kroužky pro děti:
 • Kroužek KAŠTÁNEK (přírodovědný)  vedou p. učitelky Věra Jarolímová a Milada Bernauerová
 • Kroužek HRÁTKY S FLÉTNIČKOU pod vedením p. uč. Michaely Ibriqi
 • Kroužek DĚTSKÁ JÓGA pod vedením p.uč. Markéty Lompartové
 • Kroužek DRAMAŤÁČEK pod vedením Jany Petrákové a Ilony Řehákové
 • Kroužek HUDEBNĚ POHYBOVÝ pod vedením p. učitelky Valérie Kuczawski a Kláry Jiráskové
 • Kroužek BARVOHRANÍ (výtvarný) pod vedením p.uč. Lucie Váchové Poupové a Pavlíny Tymové
 • Kroužek TANEČNÍ pod vedením p.uč. Veroniky Brachtírové a Andrey Dostálové
 • Kroužek POVÍDÁLEK (logopedický) pod vedením p.uč. Nikoly Horské
 • Kroužek POKUSY  pod vedením učitelek Jiřiny Kurfurstové a Šárky Severové    
 • Kroužek VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA - ve spolupráci s externisty          
 • Ve druhém pololetí školního roku bude  v MŠ Stimulační program pro předškoláky "Maxík" (děti se za účasti rodičů a speciálně vyškolených učitelek rozvíjejí v potřebných oblastech pro učení v ZŠ, individuální přístup k dětem zajištěn)
Dále nabízíme a pořádáme:
 •  Pro všechny děti  pravidelně měsíčně dětská divadelní představení v MŠ
 •  Výlety za poznáním a kulturou
 • Vánočního jarmark a Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Milovicích
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční besídky pro všechny děti a jejich rodiče
 • Velikonoční tvořivé dílny
 • Akce Hravé velikonoce
 • Podzimní a jarní výstavky ve spolupráci dětí, rodičů a učitelek
 • Pro rodiče předškoláků pořádáme tzv. ukázkové hodiny před zápisem do ZŠ, přednášku se speciálním pedagogem na téma školní zralost
 • Zážitkové učení v oblasti dentální hygieny opakovaně pro všechny děti ve spolupráci se studenty lékařské fakulty a zdravotní pojišťovny- akce "Nechci kazy školka"
 • Dle zájmu rodičů nabízíme maximálně jednou ročně oční screening ve spolupráci s oční lékařkou
 • Spolupracujeme s Albatrosem- projekt "Pohádková školka" a knižním klubem Fragment- nabídka knižních novinek pro děti za zvýhodněnou cenu 
 • Dle zájmu dětí a rodičů organizujeme školku v přírodě 
 • Spolupracujeme s mateřskými školkami v blízkém okolí, se Základní školou Juventa a ZŠ T.G. Masaryka
 • Tradičně pořádáme na rozloučenou se školním rokem Sluníčkový den- zábavnou akci na školní zahradě pro všechny děti a jejich rodiče
 • Aktivně se zapojujeme do dětských výtvarných, hudebních, sportovních a ekologických soutěží
 • Spolupracujeme s mnoha partnery školy, s pedagogicko- psychologickou poradnou v Nymburce, s Domovem Mladá v Milovicích,Víceúčelovým kulturním zařízením  Milovice.
 •  Rodičům s dětmi nabízíme přímo ve školce ve 4. podlaží využití logopedické ordinace pod vedením p. Mgr.Vonáškové